mobilni meni javni zavod sotočje medvode
javni zavod Sotočje Medvode, občina medvode
javni zavod Sotočje Medvode, občina medvode
Javni zavod Sotočje Medvode
Šport, turizem, kultura, mladina in socialno
varstvene storitve
elektronski naslov info@zavodsotocje.si telefonska številka zavod sotočje

Institucionalno varstvo

Celodnevno Institucionalno varstvo
je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.
Storitev institucionalnega varstva za starejše od 65 let izvajajo domovi za starejše, ki so med storitvami za starejše najbolj poznani. Celodnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki potrebujejo celodnevno oskrbo 24 ur na dan.

Dnevno varstvo
je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno (npr. v primeru demence, zmanjšanje samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih, preprečevanje osamljenosti, zaradi različnih bolezni). Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov. Storitev dnevnega varstva lahko vsebuje tudi prevoz.

Začasna namestitev
je oblika celodnevnega varstva, ki je namenjena posameznikom:
  • ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba izven institucionalnega varstva začasno ni zagotovljena (npr. začasna odsotnost svojcev),
  • ki potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja (npr. poškodbe, operacije …) in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli vsaj delno samostojnost in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike institucionalnega varstva.

Deos Center starejših Medvode začasnih namestitev ne nudi.

Oskrbovano stanovanje
Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanem stanovanju, ki obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno oskrbo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Namenjena so starejšim, ki so še sposobni samostojnega bivanja in niso zainteresirani za namestitev v domu starejših občanov, vendar pa zaradi starosti že potrebujejo določeno pomoč, ali pa bi jo lahko v kratkem potrebovali.
Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca. V oskrbovanih stanovanjih se lahko osnovna in socialna oskrba nadomestita z obliko storitve pomoči na domu. Poleg osnovne in socialne oskrbe mora biti upravičencem zagotovljena uporaba celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma za pomoč na daljavo. Izvajalec storitve institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih, je dolžan zagotoviti izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege.
Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.
Upravičenci do institucionalnega varstva v oskrbnih domovih so osebe, ki so:
  • stare nad 65 let in zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega ter z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v zavodu,
  • sicer mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v zavodu.
  • z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, ki so starejše od 18 let.

Storitev mora biti uporabnikom dostopna 7 dni v tednu. Izvajalec institucionalnega varstva v oskrbnih domovih lahko zagotavlja izvajanje storitve 24 ur na dan s stalno prisotnostjo svojih delavcev ali z njihovo 24 urno dosegljivostjo.

Pravica do oprostitve plačila socialno varstvene storitve
V primeru, da tako starejša oseba, ki je uporabnik socialno varstvene storitve kot njegovi svojci (otroci) ne zmorejo kriti stroškov za storitve lahko za oprostitev plačila zaprosijo pri pristojnem Centru za socialno delo.


Za več informacij se obrnite na:

DEOS Center starejših Medvode je zasebni socialnovarstveni zavod s koncesijo v lasti družbe DEOS d.o.o., ki združuje osem centrov starejših. Center v Medvodah se je družbi priključil v letu 2003. Stoji na mirnejšem obrobju mesta. V njem domujejo predvsem stanovalci iz Medvod in bližnje okolice

DEOS d.o.o. PE Center starejših Medvode
Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode
T: 080 2737
E: info@deos.si
www.deos.si/medvode


Na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije vam bodo pomagali z informacijami o prostih mestih, čakalnih vrstah v domov za starejše in nasvete ter navodila glede oddaje prošenj v dom.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana
T: 01 520 80 00
E: info@ssz-slo.si
www.ssz-slo.si
Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke